#NEXT DIFI 2016 ще събере заедно лидери, мениджъри, регулатори и експерти, които ще изследват движещите сили, които оформят финансовия сектор.

Банките трябва да се движат в крак с времето, ако искат да осигурят продуктите, услугите и потребителското изживяване, които днешните клиенти търсят. Технологичният, икономически, политически и социален растеж променя и финансовата среда. Банките, които не правят иновации, не еволюират или не се подобряват ще изгубят надпреварата от своите по-адаптивни конкуренти.

Чрез презентации на високо ниво, панелни дискусии и интерактивност с публиката, изпълнителни директори на местни и международни банки ще се присъединят към ръководители на финансови организации, за да представят своите прогнози относно нужните нововъведения за банковия сектор, които ще гарантират конкурентоспособността им в дигиталната ера.

Това са критични времена за финансовия сектор. Враждебна икономическа среда, разрушителни иновативни нововъведения, нови играчи на пазара и променяща се регулатора среда трансформират традиционните бизнес модели и създават нова реалност за индустрията.

ФинТех иновациите и големите бази данни отвориха вратите за нови играчи и стимулираха конкуренцията. Създават се алтернативни модели за финансиране, които променят сектора. В същото време действащите участници на пазара преосмислят техните бизнес модели, за да останат релевантни на новото поколение клиенти, докато задоволяват нуждите на регулатори, акционери и инвеститори.***

На събитието ще присъстват:

#NEXT DIFI 2016 е събитие разработено за нуждите на висшия мениджмънт и професионалисти, работещи в следните направления:

 • Банкиране
 • Застраховане
 • Институционални инвестиции
 • Асет мениджмънт
 • Финансови регулации
 • Икономически изследвания и политики
 • ФинТех


В рамките на тези области се предагат ограничени места за следните специалисти:

 • Изпълнителни директори/Председатели на бордове/Основатели
 • Финансови директори/Инвестиционни директори/Оперативни директори/Главни юристи
 • Главни икономисти/Ръководители икономически изследвания и политики
 • Технологични директори/Информационни директори
 • Ръководители/Мениджъри/Вицепрезиденти в направление стратегии и иновации

 

Този форум ще задоволи интересите на банковите и финансови директори и мениджъри:

 • Ръководители/Директори банков надзор
 • Финансови регулатори
 • Изпълнителни директори
 • Финансови директори
 • Инвестиционни директори
 • Оперативни директори
 • Ръководители инвестиции/разпределение на активи
 • Ръководители на инвестиционни посредници/портфолио мениджъри
 • Ръководители/Директори банкиране на дребно
 • Ръководители/Директори потребителско банкиране
 • Ръководители/Директори бизнес банкиране/среден бизнес
 • Ръководители/Директори дигитално банкиране
 • Ръководители/Директори мобилно банкиране
 • Ръководители/Директори иновации


Основни теми

Темите, които ще бъдат засегнати от програмата на форума, ще включват дигитално банкиране, възникващите глобални предизвикателства за банковия сектор, киберсигурността и развитието и появата на нови продукти и услуги.

Конкуренция, предизвикателства и алтернативни модели във финансовия сектор.

Преоткриване на бизнес моделите. Как да останем релевантни за новото поколение клиенти? Готови ли сме да приемем промяната и да се адаптираме?

Как банките и другите традиционни участници на пазара навигират сред променящата се бизнес среда?

Кои са основните предизвикателства и възможности, които се разкриват в новата дигитална ера?

Превърнете телефона си в дигитална банка. Как да следим парите си от всяка точка на света? От проверяване на банков баланс до преводи към приятели само с няколко докосвания на екрана.

Дали е на ниво сигурността при онлайн банкирането?